Việc định giá giờ đây được thực hiện thông qua đường dây trao đổi chuyên dụng

Barclays Bank là bên mới tham gia vào việc định giá thời gian đó, đã mua lại chiếc ghế trống của Rothschild. Thay đổi này cũng chứng kiến việc chủ trì luân phiên định giá trên cơ sở hàng năm. Mặc dù cơ chế này có thể được thay đổi chút ít song thuật ngữ và phương pháp luận vẫn không thay đổi.

Việc định giá giờ đây được thực hiện thông qua đường dây trao đổi chuyên dụng, với đại diện của mỗi thành viên trong số năm thành viên. Nó bắt đầu bằng việc chủ tọa đề nghị một mức giá ban đầu. Giá này sau đó được truyền đạt tới năm phòng giao dịch, và những phòng này thông báo cho khách hàng thông qua điện thoại, nhà tự doanh Reuters, thông điệp nhanh qua Bloomberg, Yahoo, và v.v…; trong nhiều trường hợp, những tổ chức thứ cấp này sẽ thông báo cho khách hàng của mình. Tại mỗi mức giá, khách hàng nào có vay tien nhanh thể mua, bán hoặc không làm gì. Tất cả thông tin này sau đó được đối chiếu trong các phòng giao dịch của năm thành viên cho tới khi nó trở thành một khối lượng đơn giản cần được mua, được bán hoặc thu được về mức không.

Vì vậy, mỗi thành viên thông báo sự quan tâm của mình qua điện thoại với tư cách là bên mua, bán hoặc “không quan tâm”. Nếu có bên mua và bán, hoặc nếu chỉ hai thành viên trong số hoặc mua hoặc bán (cộng với ba “không quan tâm”), chủ tọa sẽ “gọi các con số”, còn được gọi là “thử các con số”. Mỗi thành viên trong số năm thành viên đưa ra số lượng yêu cầu của mình nhân với 

Nếu bạn là người quan tâm Mẹ và Bé hãy thường xuyên quay trở lại http://phukiennam.info để cập nhập nội dung hữu ích nhé !

Leave a Reply