Tháng sau, lý trưởng đến, khen con chó đã lớn

Một anh nhà nghèo ở cạnh một anh nhà giàu. Anh nhà nghèo bị anh nhà giàu cứ lấn sang đất vườn nhà mình.

Anh ta đến nhờ lý trưởng nói cho một tiếng rồi sẽ trả ơn. Lý trưởng đến nói với nhà giàu:

– Giàu vì ruộng chứ giàu chi vì bờ, lấn vườn nhà nó làm gì?

Nhà giàu liền thôi không lấn nữa.

Anh nhà nghèo hứa sẽ nuôi con chó choai lớn làm thịt giả ơn lý trưởng.

Tháng sau, lý trưởng đến, khen con chó đã lớn, rồi nói:

– Thịt được rồi đấy.

Chủ nhà nói:

– Thưa ông chó già, nhà con chờ nó già thêm tí nữa ăn thịt mới ngon.

Cách một tháng nữa, lý trưởng lại đến giữa lúc con chủ nhà bậy ra. Anh chủ nhà hô… "ông" chó đến. Con chó chỉ dòm rồi ngoắt đuôi chứ không ăn. Anh ta mắng con chó:

– Mi có ăn đi không? Không ăn thì tao cho ông lý ăn đi đó! 

 

Có một ông quan nọ nuôi một con khỉ rất khôn ngoan. Một người hành nghề xiếc muốn trổ tài với chủ nhà, nói rằng y có thể làm cho khỉ cười, khỉ khóc được. Quan hứa sẽ thưởng tiền cho anh ta nếu anh ta thực hiện được như lời nói.

Được lời, anh ta đến thì thầm bên tai phải con khỉ, khỉ cúi đầu âm ly chăm chú nghe, tai trái, khỉ đột nhiên nức nở. Đến khi anh qua tai phải nói lần thứ hai, khỉ hoảng hốt chạy vào rừng mất tích. Thế là mất con khỉ, chẳng những quan không thưởng tiền cho anh ta, lại còn đòi bồi thường công lao đã nuôi khỉ bấy lâu. Anh không chịu, cãi lại vì đã thực hiện đúng như lời đã nói với chủ nhân. Lời qua tiếng lại, nội vụ được đưa ra công đường. Tòa thẩm vấn anh xiếc:

– Anh đã nói gì mà khỉ cười?

– Thưa, tôi nói quan và đồng nghiệp là những người thanh liêm, mẫn cán nhất nước.

– Thế anh đã nói gì mà khỉ lại khóc?

– Tôi nói thần dân dưới sự cai trị của các ngài đều đói rách cùng cực.

– Thế anh nói gì mà khỉ bỏ chạy vào rừng?

– Dạ thưa, tôi nói rằng: Khỉ có muốn làm vợ quan không? 

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Giải trí trong website http://phukiennam.info

Tags:

Leave a Reply