Lý thuyết của Schumpeter (P2)

Sáng chế tiết kiệm tạo tín dụng và sự bắt chưốc giải thích sự tăng trưởng kinh tế, còn dòng lên xuống của chúng xác định chu kỳ kinh doanh. Chủ doanh nghiệp kiểu Schumpeter trong các nuớc đang phát triển. Theo Schumpeter, lý thuyết của ông chỉ đúng trong kinh tế tư bản chủ nghĩa, trước khi có sự ra đời của dịch vụ kế toán giá rẻ các tổ hợp lớn (corporation). Bởi vậy, nó có thể ít thích hợp đối với các nước kém phát triển kiểu hỗn hợp và kiểu tư bản chủ nghĩa, bởi vi nhiều ngành trong những nước này, đặc biệt trong chế tạo, bị một sổ ít hãng lớn khống chế. Việc loại trìí những khả năng mà đổi mới có thể mang ý nghĩa mở rộng các hãng đang đứng vững là không thực tế.

Khi việc vay mượn giảm dần và thanh toán được vốn vay, hoạt động của chủ doanh nghiệp dừng dịch vụ kế toán thuế lại và cuối cùng ngừng hẳn

Sự thật, trong thế giới hiện thực, được đặc trưng bằng cạnh tranh không hoàn hảo, một tổ chức đã có sẽ thường có lợi thế trong việc phát triển các kỹ thuật, thị trường, sản phẩm và tổ chức mới. Hơn nữa, lý thuyết về chủ doanh nghiệp của Schumpeter là những điều bị giới hạn ở các nước đang phát triển. Phần lớn các chủ doanh nghiệp kiểu xuất khẩu lao động Schumpeter ở các nước kém phát triển là các nhà buôn, nên việc sáng chế của họ chỉ mở ra những thị trường mới. Do việc chuyển giao kỹ thuật từ các nền kinh tế tiên tiến, sự phát triển những phối hợp mới thực sự không nên giới hạn đúng đắn cái mà được xem và không được xem là hoạt động kinh doanh.

Trong các nước kém phát triển, có lẽ là quá thiếu những người co' trình độ về kỹ thuật, điều hành, và tổ chức để phát triển những phối hợp mối theo ý nghĩa của Schumpeter. Và trong bất cứ trường hợp nào, cần sử dụng số ít người có trình độ cao đo' để triển khai các cách phối hợp của các nước phát triển co' hiệu quả. Các giai đoạn của sáng chế: Tiến bộ kỹ thuật bao gồm: (1) sự phát triển của khoa học cơ bản, (2) phát minh, (3) sáng chế (4) tài trợ cho sáng chế, và (5) sự chấp nhận sáng chế.

Khoa học và sáng chế kỹ thuật tác động tương hỗ, những tiến bộ của khoa học cơ bản không chỉ tạo ra thời cơ cho sáng chế, mà các kích thích kinh tế và tiến bộ kỹ thuật còn có thể có ảnh hưởng đến các chương trình nghiên cứu khoa học và thể hiện hiệu quả của nó. Trong các nước kém phát triển, thường thiếu những cầu nối giữa sản xuất và công nghệ, khoa học. Dù sao, các nước thu nhập thấp, thường co' thể bỏ qua sãai đoạn 1 và 2. và đôi khi, ngay cả giai đoạn 3, bởi vậy, có thể sỏ dụng những người trình độ cao, ít ỏi vào việc vận dụng các khám phá đã cđ

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Thế giới trong website http://phukiennam.info

Leave a Reply