Dù các nhà điều hành cao cấp không còn là nguồn lực độc nhất cho ra đời mô thức kinh doanh mới

các nhà điều hành cao cấp không còn là nguồn lực độc nhất cho ra đời mô thức kinh doanh mới, nhưng trách nhiệm của họ vẫn là nhìn vào những mảnh chắp vá của đổi mới triệt để nhằm tìm ra những khuôn mẫu thú vị và hấp dẫn. Một bộ cơ hội sẽ đẩy công ty đi theo một hướng, cho phép nó xây dựng một dạng lợi thế quy mô và phạm vi; một bộ cơ hội khác sẽ đẩy công ty theo một hướng khác với một bộ điều phối tiềm năng khác. Dù không nên giới hạn việc tạo ra ý tưởng nhưng buộc phải lựa chọn lĩnh vực để tập trung. Tuy nhiên, quan trọng là những lựa chọn như thế không được loại bỏ khả năng tạo ra đổi mới ”phi kịch bản” hoàn toàn. Đó là lý do tại sao mọi công ty cần các thị trường hoạt động tốt cho đổi mới để lọc các nguồn lực tập trung vào những ý tưởng mới và kéo chúng sang giai đoạn thử nghiệm. Nhưng ở điểm nào đó, những thử nghiệm tiềm năng nhất sẽ cần những khoản đầu tư vốn lớn. Đây là lúc ban quản lý cao cấp phải bắt đầu đưa ra những lựa chọn khuôn mẫu nào nó muốn tập trung và khuôn mẫu nào nó muốn hạn chế. 

bình lọc nước gia đình

website http://phukiennam.info cung cấp rất nhiều nội dung hữu ích, và bài viết bạn đang xem là tại chuyên mục Việc làm.

Leave a Reply