Điều khoản này cho phép người mua các cổ phần ưu đãi chuyển đổi

Mặc dù rất nhiều nhà đầu tư trong khi đàm phán bản điều khoản thường áp dụng câu nói này: “Điều đó không thể thương lượng được đâu”, nhưng trong thực tế, những điều như vậy rất hiếm khi tồn tại, và một trong những điều hiếm hoi đó chính là momentcam điều khoản chuyển đổi.

Góc nhìn doanh nhân

Lạy chúa. “Điều này không thể thương lượng được đâu” thường là những câu được các thành viên cấp thấp của các công ty đầu tư nói ra khi họ không biết phải làm gì hơn. Hãy để ý những câu nói như “Chúng tôi luôn luôn thỏa thuận như vậy” hoặc “Đây là điều khoản tiêu chuẩn đối với chúng tôi”, đó hoàn toàn là những thủ thuật đàm phán thiếu hiệu quả và là một dấu hiệu cho thấy bạn đang đàm phán với những người thực sự không biết 360 camera mình đang làm gì.

Trong tất cả những thỏa thuận đầu tư mà chúng tôi đã chứng kiến, các cổ đông ưu tiên đều có quyền – vào bất cứ thời điểm nào – chuyển đổi cổ phần của mình thành cổ phần thường. Nội dung như sau:

Chuyển đổi: Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu tiên chuỗi A sẽ có quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi chuỗi A của mình thành cổ phần thường. Tỷ lệ tai intagram mien phi chuyển đổi sẽ là 1:1, và tuân theo sự điều chỉnh được mô tả dưới đây.

Điều khoản này cho phép người mua các cổ phần ưu đãi chuyển đổi cổ phần của mình thành cổ phần thường trong trường hợp được hoàn vốn mà họ thấy mình sẽ được lợi nhiều hơn khi được chi trả trên cơ sở cổ phiếu chuyển đổi hơn là nhận phần hoàn vốn ưu tiên và khoản lợi ích được chia sẻ theo quyền tham gia. Điều khoản này cũng được áp dụng trong một vài trường hợp khi các cổ đông ưu tiên muốn kiểm soát số phiếu biểu quyết của các cổ đông thường đối với một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi đã chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu thường, bạn sẽ không thể chuyển đổi ngược lại một lần nữa. 

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Giải trí hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://phukiennam.info

Leave a Reply